NLSPEL in het zand


Training voor NLP-master-practitioners

Bijgewerkt op 25 juni


Er was eens...
Er was eens... een tijd dat je ging spelen. Iedere dag. Gewoon voor de lol; omdat je er zin in had. Omdat je het fijn vond. Je speelde fantasieën uit. Als ridder of prinses. Je trok ten strijde als Zorro of Robin Hood. Of je speelde sprookjes na. En ook situaties die je als lastig of onprettig ervaren had. Nadat je een prik gehad had, speelde je -soms tijdenlang- doktertje. En zonder dat je wist hoe het werkte, overmeesterde je het rotte gevoel dat je had toen je tussen die brullende kinderen naast hun soms paniekerige moeders in de rij stond te wachten op die prik die je misschien eng of juist wel stoer vond, maar waar je in ieder geval niet zelf voor had gekozen. Had je ruzie gehad met je vriendje, dan speelde je dat na met de poppen of de playmobiel. En hoe heerlijk was het niet om schooltje te spelen en -als meester of juf- strafwerk uit de delen in plaats van in de klas te zitten?

'Ja, die goede oude tijd.....' denk je misschien, 'waarin ik zorgeloos en onbezonnen kon spelen.' Maar ondertussen was je keihard aan het werk. Om gebeurtenissen een plek te geven, emoties te verwerken, sociale vaardigheden te oefenen. Om je reactiemogelijkheden te vergroten. En tegelijkertijd ontwikkelde je je motoriek en je taalvaardigheid.

Werken of spelen?
Had je het gevoel dat je hard aan het werken was? Of was je gewoon lekker aan het spelen voor jouw gevoel? Waarschijnlijk het laatste. Spelen is bijzonder. Spelen is plezierig. Ook al vecht je een zware strijd uit, het geeft je een goed gevoel. Dat gold voor jou toen je een kind was. En dat geldt nu nog.

Maar hoe doe je dat nu? Hoe kun je als volwassene op deze manier ervaren, werken en genieten? Hoe kun je op deze natuurlijke kind-eigen-manier helen en integreren?
Door zandspel. Spelen met zand, en zo je wenst, water en/of materialen zoals dieren, stenen, schelpen, mens-en fantasiefiguren, bruggen, hekken en wat je nog kunt bedenken, helpt je om op dezelfde manier als toen je kind was, te werken aan zelfverwezenlijking. 

Je beschikt over enorm veel wijsheid. Je vermogen om problemen op te lossen is oneindig groot. Jouw onbewuste is een schatkamer aan kennis, inzichten en creativiteit. En door aan de slag te gaan met een speciale zandbak, kun je de deur naar je schatkamer openen.

Spelen herinneringen uit het verleden op? Dan kun je die integreren. Ervaar je emoties als blokkerend? Door zandspel komen ze in beweging. Zandspel creëert een brug tussen je onbewuste en je bewuste. Tussen je binnen- en je buitenwereld. Tussen mentaal & spiritueel en fysiek. En tussen non-verbaal en verbaal.   

En omdat je niet alles bewust hoeft te doen, noch bewust hoeft te begrijpen, werkt dit helend en integrerend op een manier die minder energie kost.

Zandspel kun je doen in plaats van of in aanvulling op therapeutische gesprekken en oefeningen.

Wil je leren mensen met zandspel te begeleiden?
Speciaal voor NLP-master-practitioners heb ik een training ontwikkeld waarin je kunt leren mensen te begeleiden bij zandspeltherapie. Als master-practitioner heb je een mooie basis om met zandbakken te gaan werken. Zo ben je bijvoorbeeld gewend te werken vanuit de vooronderstelling "de kaart is niet het gebied", wat je helpt aan te sluiten bij het verhaal van je cliënt in plaats van te gaan interpreteren. Hier en bij je NLP-manier van denken en vragen stellen sluiten we aan in de training NLSPEL in het zand.

De training centreert zich rond je eigen ervaringen. Die vormen een belangrijk onderdeel van je vorming. In eerste instantie wordt jouw zandbakopstelling door mij begeleid; in tweede instantie oefen je met elkaar.

Opzet van de training
De training bestaat uit 3 blokken:
Blok 1: basisvaardigheden voor NLSPEL in het zand (5 trainingsdagen
)

In dit eerste blok kun je leren:
* Hoe begeleid je iemand als 'ie in een zandbak aan de slag gaat?
   - Hoe ben je aanwezig?
   - Verwoorden vanuit de beeldcommunicatie
   - Getuige zijn
* Verhaalgevoeligheid
   - verhalende causaliteit 
   - betekenis verlenen
   - tussen de regels door luisteren
* Vragen stellen
   - vanuit een NLP-kader
   - Clean Language navigatie vragen
* Hoe kun je starten?
   - Welke materialen heb je nodig?

Blok 2: De zandbak als spiegel van mijn eigen processen
In een periode van drie maanden maak je individueel en/of in aanwezigheid/onder begeleiding van een groepsgenoot 5 zandbakopstellingen. Hierbij kun je ervaren hoe een zandbak werkt als spiegel van je eigen processen. Dit vergroot je inzicht in de werking van het onbewuste en van de magie van de zandbak. Het draagt bij aan het verder ontwikkelen van je verhaalgevoeligheid. Tevens leer je meer over het proces van betekenis verlenen.
Van iedere zandbakopstelling maak je een verslag en aan het eind van de periode schrijf je een groeiverslag.

Blok 3: verdieping en integratie (3 trainingsdagen)
In dit blok van drie dagen werken we naar aanleiding van de ervaringen die je opgedaan hebt in blok 2 en de conclusies en vragen die daarbij naar voren zijn gekomen. Daarnaast staan we stil bij vragen als:
   - Wanneer ben je er klaar voor om therapeutisch met zandbakken aan de slag te gaan?
   - Hoe houd je jezelf scherp? 

Praktische details
Groepsgrootte
: We werken met een groep van maximaal 5 mensen.
Data:

Blok 1: vrijdag 4 & 18 september, 2 & 30 oktober, 13 november van 10.30 - 16.30
Blok 2: 14 november - 18 maart
Blok 3: 19 maart, 16 april & 21 mei van 10.30 - 16.30

Kosten: € 1150,00

Wat moet ik doen om mee te doen aan deze training?
Waarom zou je mee wíllen doen? Schrijf je motivatie uit en stuur die zo snel mogelijk (wie het eerst komt het eerst maalt) naar Henriette Mol, De Dam 27, 5504 TC Veldhoven. (Vermeld even duidelijk je telefoonnummer en e-mailadres).
Aan het begin van de training krijg je een contract aangeboden ter ondertekening, waarin je aangeeft dat je pas op een therapeutische manier met zandbakken gaat werken wanneer je daar klaar voor bent. Ben je bereid dit contract de eerste trainingsdag te ondertekenen, is je motivatie compleet en zit je aanmelding bij de eerste 5, dan kun je meedoen. Dit laat ik je uiterlijk vrijdag 21 augustus via de mail weten.

Graag tot ziens!

Henriette